علاقه مندی bookmark_border
remove_red_eye 471
favorite_border 65
share

سلامتی سالن

3٫2
query_builder باز
roomاضفهان subdirectory_arrow_right

7,”label” => “March” ),
array(“y” => 12,”label” => “April” ),
array(“y” => 28,”label” => “May” ),
array(“y” => 18,”label” => “June” ),
array(“y” => 41,”label” => “July” )
);

?>

window.onload = function() {

var chart = new CanvasJS.Chart(“chartContainer”, {
animationEnabled: true,
title:{
text: “Revenue Chart of Acme Corporation”
},
axisY: {
title: “Revenue (in USD)”,
prefix: “$”,
suffix: “k”
},
data: [{
type: “bar”,
yValueFormatString: “$#,##0K”,
indexLabel: “{y}”,
indexLabelPlacement: “inside”,
indexLabelFontWeight: “bolder”,
indexLabelFontColor: “white”,
dataPoints:
}]
});
chart.render();

}

امکانات

pool استخر
local_library روزنامه
hot_tub سونا
headset هدفون

برچسب ها

نقد و بررسی ها

3٫2
star star star star_border star_border (5)
 • نوید 1 سال پیش
  star star star star star

  معمولاً طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار خود نشان دهند که صفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده، بعد از برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند

  sentiment_satisfied 13
  sentiment_dissatisfied3
 • مدیر 1 سال پیش
  star star_border star_border star_border star_border

  لورم ایپسوم متن ساختگی و تولید ساختگی است

  sentiment_satisfied 23
  sentiment_dissatisfied43
 • نصرت 1 سال پیش
  star star star star star_border

  معمولاً طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار خود نشان دهند که صفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده، بعد از برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند

  sentiment_satisfied 87
  sentiment_dissatisfied34
 • توحید 1 سال پیش
  star star star_border star_border star_border

  طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار خود نشان دهند که صفحهٔ طراح متن در آن قرار گیرد، چگونه به نظر می‌رسد و قلم‌ها و، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند

  sentiment_satisfied 23
  sentiment_dissatisfied10
 • مهدی 1 سال پیش
  star star star star star_border

  طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار خود نشان دهند که صفحهٔ طراح متن در آن قرار گیرد، چگونه به نظر می‌رسد و قلم‌ها و، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند

  sentiment_satisfied 34
  sentiment_dissatisfied12

ارسال بررسی

star star star_border star_border star_border star_border 1از5

message
cloud_upload انتخاب حداکثر اندازه تصویر برای آپلود: 20 MB
email
person

نمایش نقد و بررسی هاkeyboard_arrow_down